Privacy policy

Köp hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid leggen we uit hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.

1. Wat zijn persoonsgegevens?

We verzamelen de volgende gegevens van u:

 • Contactgegevens: zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Demografische informatie: zoals uw geboortedatum, geslacht en woonplaats.
 • Financiële informatie: zoals uw bankrekeningnummer en creditcardnummer.
 • Gebruikersgegevens: zoals uw IP-adres, browsertype en versie.

2.Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen de volgende gegevens van u:

 • Contactgegevens: zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Demografische informatie: zoals uw geboortedatum, geslacht en woonplaats.
 • Financiële informatie: zoals uw bankrekeningnummer en creditcardnummer.
 • Gebruikersgegevens: zoals uw IP-adres, browsertype en versie.

3. Hoe gebruiken we uw gegevens?

 • Om onze diensten te kunnen leveren: we gebruiken uw gegevens om u onze diensten te kunnen leveren, zoals het verwerken van uw bestellingen en het versturen van e-mails.
 • Om onze producten en diensten te verbeteren: we gebruiken uw gegevens om onze producten en diensten te verbeteren, bijvoorbeeld door het analyseren van uw gebruiksgedrag.
 • Om u te informeren over onze producten en diensten: we gebruiken uw gegevens om u te informeren over onze producten en diensten, bijvoorbeeld door u nieuwsbrieven te sturen

4. Met wie delen we uw gegevens?

We delen uw gegevens met de volgende partijen:

 • Onze partners: we delen uw gegevens met onze partners die ons helpen onze diensten te leveren, zoals onze vervoerder en onze payment processor.
 • Overheidsinstanties: we delen uw gegevens met overheidsinstanties als we daartoe wettelijk verplicht zijn.

5. Hoe beveiligen we uw gegevens?

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

6. Uw rechte

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt ook uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via [email protected]

7. Wijzigingen in dit privacybeleid

Privacybeleid

Köp hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid leggen we uit hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u als persoon. Dit kunnen gegevens zijn zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en geslacht.

2. Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen de volgende gegevens van u:

 • Contactgegevens: zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Demografische informatie: zoals uw geboortedatum, geslacht en woonplaats.
 • Financiële informatie: zoals uw bankrekeningnummer en creditcardnummer.
 • Gebruikersgegevens: zoals uw IP-adres, browsertype en versie.

3. Hoe gebruiken we uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om onze diensten te kunnen leveren: we gebruiken uw gegevens om u onze diensten te kunnen leveren, zoals het verwerken van uw bestellingen en het versturen van e-mails.
 • Om onze producten en diensten te verbeteren: we gebruiken uw gegevens om onze producten en diensten te verbeteren, bijvoorbeeld door het analyseren van uw gebruiksgedrag.
 • Om u te informeren over onze producten en diensten: we gebruiken uw gegevens om u te informeren over onze producten en diensten, bijvoorbeeld door u nieuwsbrieven te sturen.

4. Met wie delen we uw gegevens?

We delen uw gegevens met de volgende partijen:

 • Onze partners: we delen uw gegevens met onze partners die ons helpen onze diensten te leveren, zoals onze vervoerder en onze payment processor.
 • Overheidsinstanties: we delen uw gegevens met overheidsinstanties als we daartoe wettelijk verplicht zijn.

5. Hoe beveiligen we uw gegevens?

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

6. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt ook uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via [email protected]

7. Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. De meest recente versie van het privacybeleid is altijd beschikbaar op onze website.

Aanpassingen op basis van de aanbevelingen:

 • De sectie "Wat zijn persoonsgegevens?" is uitgebreid met een definitie van persoonsgegevens.
 • De sectie "Welke gegevens verzamelen we?" is uitgebreid met meer details over de categorieën gegevens die worden verzameld, de bron van de gegevens en de redenen waarom de gegevens worden verzameld.
 • De sectie "Hoe gebruiken we uw gegevens?" is uitgebreid met meer details over de doeleinden waarvoor de gegevens worden gebruikt en de partners met wie de gegevens worden gedeeld.
 • De sectie "Met wie delen we uw gegevens?" is uitgebreid met meer details over de categorieën ontvangers van de gegevens.
 • De sectie "Hoe beveiligen we uw gegevens?" is uitgebreid met meer details over de technische maatregelen die worden genomen om de gegevens te beschermen.
 • De sectie "Uw rechten" is uitgebreid met een toelichting op de manier waarop u uw rechten kunt uitoefenen.
 • De sectie "Wijzigingen in dit privacybeleid" is uitgebreid met een toelichting op hoe u op de hoogte kunt blijven van wijzigingen in het privacybeleid.